php /** * Setările de bază pentru WordPress. * * Acest fișier conține următoarele detalii despre: setările MySQL, prefixul pentru tabele, * cheile secrete, localizarea WordPress și ABSPATH. Informații adăugătoare pot fi găsite * în pagina {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing * wp-config.php} din Codex. Setările MySQL pot fi obținute de la serviciul de găzduire. * * Acest fișier este folosit la crearea wp-config.php din timpul procesului de instalare. * Folosirea interfeței web nu e obligatorie, acest fișier poate fi copiat * sub numele de "wp-config.php", iar apoi populate toate detaliile. * * @package WordPress */ // ** Setările MySQL: aceste informații pot fi obținute de la serviciile de găzduire ** // /** Numele bazei de date pentru WordPress */ define('DB_NAME', 'beashop_blog'); /** Numele de utilizator MySQL */ define('DB_USER', 'beashop_blog'); /** Parola utilizatorului MySQL */ define('DB_PASSWORD', 'l@shcO1.@3(2'); /** Adresa serverului MySQL */ define('DB_HOST', 'localhost'); /** Setul de caractere pentru tabelele din baza de date. */ define('DB_CHARSET', 'utf8'); /** Schema pentru unificare. Nu faceți modificări dacă nu sunteți siguri. */ define('DB_COLLATE', ''); /**#@+ * Cheile unice pentru autentificare * * Modificați conținutul fiecărei chei pentru o frază unică. * Acestea pot fi generate folosind {@link http://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ serviciul pentru chei de pe WordPress.org} * * @since 2.6.0 */ define('AUTH_KEY', 'X*gAlz`])/)titKCCZbu;9/L_<5,)q6hVr9o)*#w/|bNTZ)F./{^0vUJ^raX>#`?'); define('SECURE_AUTH_KEY', 'tuIMIzY+nA$d>LI|'); define('LOGGED_IN_KEY', 'H$UvA+nIF_kQK}0,--_pL?::Dq~4O|w~&l7c vk:D(~vlS|HTxlYk aXYIO^-+qI'); define('NONCE_KEY', 'N&qRs!F44=-J`:k{8?2KkrD)V/6(|42D7yJq/9#3L&](FxI&tV?Nx1|8^`fQ22-u'); define('AUTH_SALT', 'xZ;ItyAE[.v{YN)fLiv^<-0(YN/i*lY6Q2^mw[k.KkScSp#DHrXSna+$;!7mm<]|'); define('SECURE_AUTH_SALT', '+Djv74L: oI!s?hA|:E+O$,CQ:-f??%>C+9F6:~c3)lfO?B*j,@D:I:4+3'); /**#@-*/ /** * Prefixul tabelelor din MySQL * * Acest lucru permite instalarea a câteva instanțe WordPress folosind aceeași bază de date * și prefix diferit. Sunt permise doar cifre, litere și caracterul liniuță de subliniere. */ $table_prefix = 'wp_'; /** * Limba pentru localizarea WordPress, implicit vine cu Engleză * * Modificați acest parametru, pentru a folosi o altă localizare. Fișierul .mo * pentru localizarea respectivă trebuie plasat în directorul wp-content/languages. */ define ('WPLANG', 'ro_RO'); /** * Pentru dezvoltatori: WordPress în mod de depanare. * * Setează cu true pentru a permite afișarea notificărilor la dezvoltare. * Este mult recomadată folosirea modului WP_DEBUG la dezvoltarea modulelor și * a șabloanelor în mediile personale. */ define('WP_DEBUG', false); /* Asta e tot, am terminat cu editarea. Spor! */ /** Calea absolută spre directorul WordPress. */ if ( !defined('ABSPATH') ) define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/'); /** Sunt încărcați toți parametrii WordPress și conectat fișierul. */ require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php'); ?>